Nieuws

Nieuwe keersluis en optimaal winnen

Efficiëntere scheepvaart Heumen
In het Maas Waalkanaal bij Heumen wordt een extra keersluis aangelegd om tweerichtingsverkeer voor de scheepvaart naar de Maas mogelijk te maken. Deze maatregel maakt onderdeel uit van het project Maasroute van Rijkswaterstaat Maaswerken. De aanleg van de sluis  vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de totale inspanningen die worden verricht om de Maasroute geschikt te maken voor groter binnenvaartverkeer. Vanaf 2015 kunnen dan klasse Vb schepen (tweebaksduwvaart) via de Maas, de belangrijke industriegebieden in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland bereiken. De Maasroute wordt daarmee een belangrijk alternatief voor het steeds maar toenemende wegverkeer.


Optimale winning Over de Maas
Bij de aanleg van deze keersluis, een werk dat in 2011 is begonnen, komt 400.000 m3 grof zand en grind vrij, welke Dekker van onderaannemer Boskalis heeft gekocht. Sinds december 2011 vindt de aanvoer van deze onbewerkte bouwgrondstoffen per schip plaats naar Over de Maas.

De grove korrels uit Heumen zijn namelijk een prima aanvulling op het zand uit Over de Maas. De zandklasseerinstallatie Rotterdam 55 bewerkt het geheel tot de eindproducten beton- en metselzand en grind.

Door dit alles ontstaat er voor partijen een win – win situatie, enerzijds wordt de aanleg van de keersluis goedkoper, anderzijds gaat Dekker efficiënt om met schaarse bouwgrondstoffen.