Nieuws

Vleermuizenbunker in gebruik genomen

Op zaterdag 12 mei 2012 heeft de officiële onthulling c.q. ingebruikname van de Vleermuizenbunker op Golfcentrum de Batouwe, te Zoelen, plaatsgevonden.

Golfcentrum de Batouwe mocht in 1998 als een van de eerste golfbanen in Nederland het project “committed to green” starten. Course Manager Frans Kind en zijn team waren de eersten die in Nederland ecologisch beheer op golfbanen programmatisch toepasten. Inmiddels is het Europese label “committed to green” vervangen door het zogenaamde internationale GEO certificaat van de onafhankelijke certificeringsorganisatie Golf Environment Organization (GEO) uit Schotland. Dit certificaat werd in juni 2011 toegekend aan Golfcentrum de Batouwe.
Het project “committed to green” ging destijds op de Batouwe van start met de inventarisatie van planten, vogels, vlinders, libellen en amfibieën, door een groep enthousiaste vrijwilligers vanuit de vereniging.


In augustus 2003 is de Hogere Agrarische School in ’s-Hertogenbosch begonnen met de verwerking van alle informatie tot een beheerplan dat sindsdien zorgvuldig is uitgevoerd door Frans Kind en zijn team en Henk Jenner (Voorzitter van de GEO-commissie van de vereniging).

Door het meer ecologisch maai – en bosbeheer wordt de baan steeds gevarieerder. Bovendien krijgt de rough kleur door meer bloeiende kruiden. Bossen en struwelen bieden beschutting aan diverse vogel- en vlindersoorten. Verscholen in het groen biedt de baan op de Batouwe, met haar ooievaarsnesten en zwaluwwal een veilig en vertrouwd heenkomen aan diverse inheemse diersoorten. De oevers worden waar mogelijk afgevlakt om de leefomgeving van reptielen en amfibieën te verbeteren en om sommige bedreigde plantensoorten een goede standplaats te bieden.

Vorig jaar werd besloten tot de aanleg van een heuse vleermuizenbunker. In deze bunker is een monitoringssysteem aanbracht welke uitgelezen kan worden. De bouw van de bunker geschiedde onder begeleiding van extern adviseur Drs. F. van Nuenen (van Miecon). Op de Batouwe blijkt met name de zogenaamde dwergvleermuis voor te komen.
De vleermuizen zullen deze bunker naar alle waarschijnlijkheid gaan gebruiken om hun winterslaap in te houden. Hiertoe zoeken zij een ruimte met een constante luchtvuchtigheid en temperatuur. Bewezen is dat door de minste of geringste schommeling in temperatuur of luchtvochtigheid hun winterslaap wordt verstoord.

Beide factoren worden dan ook door meetapparatuur in de bunker iedere 30 minuten gemonitord. Daarnaast wordt het aantal vleermuizen geregistreerd middels een elektronische teller.
In de bodem van de bunker is een gat gemaakt waardoor de ruimte constant in contact staat met het grondwater, om zo een optimale luchtvochtheid te kunnen bereiken. Het dak is bedekt met een grote laag grond, dat een isolerende werking heeft en waardoor er een constante temperatuur bereikt wordt. Hun winterslaap wordt af en toe onderbroken om voedsel (insecten) te zoeken of om te paren.
Er is vastgesteld dat de lichaamstemperatuur tijdens de winterslaap tot ongeveer 0 tot 10 graden daalt en de hartslag tot 18 – 80 keer per minuut (de normale hartslag in rust is 250-450 keer per minuut). Ook halen de dieren slechts eenmaal per 60-90 minuten adem. Het duurt bij het ontwaken dan ook ongeveer een uur voordat de vleermuis zijn normale temperatuur weer bereikt. Leuke wetenswaardigheid is ook dat 1 vleermuis 1 kruiwagen vol met muggen verorberd in het zomerseizoen.

De Dekker Groep, draagt met haar afdeling landschapsontwikkeling, natuurprojecten een warm hart toe en heeft de aanpassing van deze vleermuizenbunker mede mogelijk gemaakt. Voor meer informatie over de vleermuis en de aanleg van deze bunker verwijzen wij naar bijgaande links in de rechter kolom.