Nieuws

Meer aandacht voor natuurontwikkeling

Thema’s als “wonen aan het water” en “waterberging”  dragen er aan bij, dat natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier steeds meer aandacht krijgen van de zand- en grindproducenten bij hun planvorming en uitvoering van ontgrondingsprojecten.

Om er achter te komen wat deze extra aandacht ten aanzien van natuurontwikkeling oplevert, werd in opdracht van Cascade (branchevereniging voor zand- en grindproducenten, waar de Dekker Groep lid van is) een inspectie uitgevoerd bij twee verschillende locaties. Deze inspectie werd uitgevoerd door Albert Vliegenthart, projectleider van de Vlinderstichting.
Op 8 maart jl. verscheen in de Cobouw hierover een interview getiteld “Natuur leeft op bij zand- en grindputten”, waarin een deel van de bevindingen van Albert Vliegenthart worden beschreven.

Klik op de link voor het artikel uit de Cobouw