Nieuws

Een reis langs de Waal: d’Waalfilm

d’Waalfilm is een reis lang de Waal in 100 korte video’s die het interactieve verhaal vertellen van de rivier de Waal. Natuur, water, recreatie, historie, veiligheid en de schoonheid van het Nederlandse rivierenland komen aan bod.

Elke video vertelt iets over het leven aan de rivier de Waal zoals hoogwaters, plant- en diersoorten, klimaatverandering, grote grazers, nevengeulen.