Nieuws

Uitvoering Afferdense en Deestse Waarden nabij

Nog deze maand wordt een start gemaakt met de uitvoering van het project Afferdense en Deestse Waarden. Onze projectpartner Boskalis begint met het kappen van bomen en struiken. Op de plek waar straks zand en grind wordt gewonnen, wordt alvast de bovengrond verwijdert. De verbinding van de bestaande plas met de Waal wordt verdiept en vanuit deze plas komt een nieuwe verbinding naar de tijdelijke zandwinplas.

foto-tektstvak-uitvoering-afferdense-en-deestse-waarden-van-start

In opdracht van Rijkswaterstaat worden diverse maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe, meestromende nevengeul. Hierdoor verbetert de hoogwaterveiligheid en ontstaat er ruimte voor natuurontwikkeling en recreatie.