Nieuws

Ruimte voor de Rivier bij leerlingen Pax Christi

Op 16 juni jl. heeft onze collega Simon Schimmel de leerlingen van het Pax Chriti College te Druten ondersteund bij een praktijkles. Bij deze jaarlijks terugkerende praktijkles krijgen 4 havo en 5 vwo leerlingen, die de vakken Aardrijkskunde, Biologie of Milieukunde volgen, de opdracht een inrichtingsplan te maken voor de Afferdense en Deestse Waarden. Daarvoor gaan zij ook enkele malen het veld in om de aanwezige flora & fauna te inventariseren.

foto-tekstvak-nieuwsbericht-pax-christi

Doel is de rivier meer ruimte te geven zodat het water tijdens hoge afvoeren sneller naar zee afstroomt en de waterstand niet te veel stijgt. Dit moet worden gecombineerd met natuurontwikkeling. Tevens heeft elk groepje leerlingen een specifieke onderwerp dat extra aandacht verdient bijvoorbeeld de bescherming van vleermuizen of het voorkomen van overlast van ganzen.

Omdat Dekker Grondstoffen het werk Afferdense en Deestse Waarden samen met aannemer Boskalis heeft aangenomen is veel kennis over deze uiterwaard aanwezig bij Simon. De leerlingen konden bij hem terecht met vragen, maar Simon gaf zelf ook adviezen hoe het ontwerp kon worden gemaakt met respect voor bestaande natuur en hoe er bijvoorbeeld handig gebruik kan worden gemaakt van bestaand water.