Nieuws

Dekker voor de klas

Na onze ontvangst van de middelbare schoolleerlingen van vorige week heeft op maandag 23 februari 2015 Dekker een gastles verzorgt op basisschool De Oversteek in Dreumel. Aanleiding hiervoor was de aandacht op school in groep 5/6 voor hoogwaterveiligheid. Het was alweer 20 jaar geleden dat Dreumel werd geëvacueerd vanwege het hoogwater in januari 1995.

Sindsdien is er veel veranderd in de uiterwaarden. Meer ruimte voor de rivier door maaiveldverlaging en aanleg van nevengeulen, in combinatie met natuurontwikkeling en delfstoffenwinning. Dekker heeft de afgelopen jaren aan verschillende projecten gewerkt en in de klas uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat.

Met veel foto’s is laten zien hoe gebieden er na realisatie uitzien qua landschap en natuur en waar het vrijkomende zand en grind voor wordt gebruikt. De klas was erg enthousiast. Verschillende kinderen gaven aan later bioloog te willen worden of te gaan werken bij Rijkswaterstaat. Het is goed om vast te stellen dat kinderen erg betrokken zijn bij hun directe omgeving en zelf een bijdrage willen leveren aan een betere leefomgeving!